Καλώς ήλθατε στο Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης


Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα υποστήριξης αποδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις online. Για την αναφορά σας παρέχουμε πλήρη αρχεία και την ιστορία όλων αιτημάτων υποστήριξης σας. Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται προκειμένου να υποβάλετε ένα άιτημα υποστήριξης.

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης
- LCSA -

image

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Ανακοινώσεις


:: 30-Iαν-2015

Για Αιτήματα Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Τμήματος Μαθηματικών θα πρέπει πάντα να στο αίτημά σας να συμπεριλαμβάνετε τα ακόλουθα:

  • Ιδιότητα: Προπτυχιακός/Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός Φοιτητής/Μέλος ΔΕΠ/Διοικ. Υπάλληλος
  • Username: Όνομα Χρήστη
  • Α.Μ : Αριθμός Μητρώου (Εφόσον Υπάρχει))
  • Αριθ. Κιν. Τηλ.: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου για Επικοινωνία

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα είναι δυνατή η απομακρυνσμένη επαναφορά των κωδικών πρόσβασής σας!.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!