Καλώς ήλθατε στο Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης


Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα υποστήριξης αποδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις online. Για την αναφορά σας παρέχουμε πλήρη αρχεία και την ιστορία όλων αιτημάτων υποστήριξης σας. Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται προκειμένου να υποβάλετε ένα άιτημα υποστήριξης.

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης
- LCSA -

image

Άνοιγμα Νέου Αιτήματος


Παρακαλούμε συμπεριλάβετε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, ώστε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να ενημερώσετε ένα αίτημα υποστήριξης που έχετε υποβάλει παλαιότερα, παρακαλούμε συνδεθείτε.

Έλεγχος Κατάστασης Δελτίου


Παρέχουμε αρχείο όλων των τρεχόντων και παλαιών σας αιτημάτων υποστήριξης με όλο το ιστορικό τους.

Ανακοινώσεις


:: 30-Iαν-2015

Για Αιτήματα Αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Τμήματος Μαθηματικών θα πρέπει πάντα να στο αίτημά σας να συμπεριλαμβάνετε τα ακόλουθα:

  • Ιδιότητα: Προπτυχιακός/Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός Φοιτητής/Μέλος ΔΕΠ/Διοικ. Υπάλληλος
  • Username: Όνομα Χρήστη
  • Α.Μ : Αριθμός Μητρώου (Εφόσον Υπάρχει))
  • Αριθ. Κιν. Τηλ.: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου για Επικοινωνία

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα είναι δυνατή η απομακρυνσμένη επαναφορά των κωδικών πρόσβασής σας!.


Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!