Καλώς ήλθατε στο Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης


Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα υποστήριξης αποδίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε την πρόοδο και τις απαντήσεις online. Για την αναφορά σας παρέχουμε πλήρη αρχεία και την ιστορία όλων αιτημάτων υποστήριξης σας. Μια έγκυρη διεύθυνση email απαιτείται προκειμένου να υποβάλετε ένα άιτημα υποστήριξης.

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης
- LCSA -

image